EN KOMPETANSEPARTNER INNENFOR

ELEKTRISK DISTRIBUSJON

PRODUKTER OG SYSTEMER FOR LAVSPENNING

Optimal driftskontinuitet

VÅR VISJON

Enira skal være den meste effektive, fremtidsrettede og markedsledende tavleprodusenten på Vestlandet. Vi skal være en foretrukket partner fordi vi er nytenkende, leveransedyktig og genuint interessert i det vi gjør. Fokuset skal være kundetilfredshet, fornøyde medarbeidere og kontroll på prosjektene. Vår viktigste motivasjon er at vi finner stor glede og energi i å skape gode løsninger i et kreativt og konstruktivt samspill med våre kunder og samarbeidspartnere.