HOVEDTAVLE FOR BYGG

Tavler til alle formål

Informasjon

Hovedtavler opp til 4000A som bidrar til personsikkerhet, pålitelighet og kontinuitet i driften av det elektriske anlegget. 

Gode prefabrikerte løsninger som bidrar til fleksibilitet når det er behov for oppgradering og utvidelse. Alle tavler blir testet etter gjeldene IEC-standard. Se videopresentasjon av våre tavlesystem lenger nede på siden.

Vi leverer hovedtavler til:

  • Næringsbygg

  • Skoler

  • Offentlige bygg

  • Merkestrøm opp til 4000A

  • Bygges i henhold til Tavle-
    normen EN 61439-1, -2 og -3

Please reload

Presentasjon av Hovedtavlesystem Prisma P