OM ENIRA

HISTORIEN

Enira AS ble stiftet 15.12.2011. Vi har 20 års erfaring i tavlebransjen og omsetter for ca 40 millioner. Vi er 16 ansatte, fordelt på administrasjon, prosjektledere og montører. Vi er en godkjent lærlingbedrift, medlem av Tavleforeningen og godkjent i Startbank. Vi produserer tavler til industri, næringsbygg, leilighetskomplekser, sykehus, flyplasser og andre offentlige bygg. I April 2017 overtok Armaturjonsson 100% av aksjene
i Enira AS. 

HMS / QA

Enira setter kundens krav og forventninger i fokus.

Vi ønsker å levere varer og tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet. Kvalitetsstyring har stor fokus i verdikjeden vår, og vi har derfor en person i 50% stilling for å ivareta sluttkontroll i tillegg til at alle fordelinger får utstedt et sluttkontrolldokument. Våre produkter og tjenester baserer seg på Tavlenormen EN 61 439-1, -2 og -3. Tavler til industrien er basert på samme norm og Maskindirektivet EN 60 204-1.

VÅR VISJON

Enira skal være den meste effektive, fremtidsrettede og markedsledende tavleprodusenten på Vestlandet. Vi skal være en foretrukket partner fordi vi er nytenkende, leveransedyktig og genuint interessert i det vi gjør. Fokuset skal være kundetilfredshet, fornøyde medarbeidere og kontroll på prosjektene. Vår viktigste motivasjon er at vi finner stor glede og energi i å skape gode løsninger i et kreativt og konstruktivt samspill med våre kunder og samarbeidspartnere.