SAMFERDSEL

Avanserte løsninger forbedrer trafikantens sikkerhet

Informasjon

Tunneler, veier og broer krever høye sikkerhet- og effektivitetstandarder. Nøkkelen til sikre og bærekraftige samferdselsprosjekter er integrering av prosedyrer for drift, trafikkstyring og sikkerhet. 

 

 

 

Eniras produktportefølje til samferdsel:

  • Hovedtavler

  • Nødstrømstavler

  • UPS tavler

  • Tennskap med lysstyring

  • Trafikktelleskap

Please reload