STRØMSKINNER

En ny måte å tenke elektrisk installasjon 

Informasjon

Strømskinner er en del av Eniras produktutvalg innen distribusjon av elektrisk kraft.

Produktene er perfekt koordinert og løser alle dagens krav i en elektrisk installasjon. 

Optimal drift er sikret gjennom koordinasjon av effektbrytere og strømskinner benyttet for desentralisert kraftdistribusjon. Dette gir både en optimal og fleksibel installasjon.

Strømskinner:

  • Enira er en preferert leverandør av Canalis strømskinner fra Schneider Electric.

  • Distribusjon av effekt opp til 5000A.

  • Canalis strømskinner gir deg full fleksibilitet, samtidig som produktet er halogenfritt og inneholder ikke PVC, og avgir derfor ingen giftige gasser ved en eventuell brann. Canalis er fullt ut resirkulerbare og bidrar på denne måten til å bevare miljøet, og redusere CO2.

  • Enhver endring eller bytte i installasjonen gjøres under full personbeskyttelse.

  • Uttaksenhetene plugges inn og ut uten at spenningen på skinnene må slås av.

Please reload