TAVLER FOR MEDISINKE OMRÅDER

-

Informasjon

I medisinske områder av gruppe 2 skal strømforsyningen være et medisinsk IT-system. 

Transformatorer for medisinske IT-System skal overvåkes med hensyn til isolasjon, overbelastning og høye temperaturer

Tavler for medisinske områder:

  • Utviklet for å forsyne medisinske gruppe 2 rom som operasjonssaler og pasientmottak.

  • Sikrer pålitelig IT-strømnett og oppfyller krav i standarden for medisinsk strømforsyning. 

Please reload

enira_tavler_medisinske_områder_Medisinske_tavle_01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.