TAVLER FOR MEDISINKE OMRÅDER

-

Informasjon

I medisinske områder av gruppe 2 skal strømforsyningen være et medisinsk IT-system. 

Transformatorer for medisinske IT-System skal overvåkes med hensyn til isolasjon, overbelastning og høye temperaturer

Tavler for medisinske områder:

  • Utviklet for å forsyne medisinske gruppe 2 rom som operasjonssaler og pasientmottak.

  • Sikrer pålitelig IT-strømnett og oppfyller krav i standarden for medisinsk strømforsyning. 

Please reload

enira_tavler_medisinske_områder_Medisinske_tavle_03