TAVLER OG SKAP

Tavler og skap for de fleste distribusjonsformål

Hovedtavle for bygg

Hovedtavler opp til 4000A som bidrar til personsikkerhet, pålitelighet og kontinuitet i driften av det elektriske anlegget. 

Gode prefabrikerte løsninger som bidrar til fleksibilitet når det er behov for oppgradering og utvidelse. Alle tavler blir testet etter gjeldene IEC-standard.

Tavler for medisinske områder

​Utviklet for å forsyne medisinske gruppe 2 rom som operasjonssaler og pasientmottak.

Sikrer pålitelig IT-strømnett og oppfyller krav i standarden for medisinsk strømforsyning

Tavler og skap for styring og kontroll

Tavler for leilighetsbygg

Produkter & løsninger

Sammen med våre leverandører og samarbeidspartnere ønsker Enira og fremme innovasjon. Les mer om de løsninger som vi kan implementere i våre systemer.

SEPP - Schneider Electric Pluss Partner

SEPP er en autorisert Schneider Electric tavlebygger med dokumentert kompetanse og solid erfaring fra produksjon av elektrotekniske tavleløsninger.

Please reload